Håndværkerliste

Hermed gives en liste over håndværkere som kan benyttes, såfremt I som beboer ikke selv kender nogle håndværkere som I har tillid til. Vælges andre firmaer, så skal de være autoriserede til EL- og VVS arbejder, overholde bygningsreglementet samt være underlagt byggegaranti ordningen. Ændring af faste og skjulte installationer, samt ombygning, skal godkendes af bestyrelsen…

Afhentninger i 2018

  Niebuhr Gade Der er tilmeldt følgende materiel: Materiel Tømningsdage Kalender Haveaffald Boligselskab Ringeordning Ingen planlagte afhentninger Hårde hvidevarer HH – Torsdag – hver 4. uge (uge 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 og 52 i 2018) Torsdag d. 01-11-2018 + Torsdag d. 29-11-2018 Torsdag d. 27-12-2018 Madrasser Madrasser -…

Affaldshåndtering i miljøskuret

Miljøstationen ved Niebuhr Gades parkeringsplads, Med henvisning til vores husorden må vi alle sortere affaldet og bruge de korrekte containere. Papkasser skal klappes helt sammen. Lyskilder uanset type, spraydåser, batterier skal afleveres i miljøskabet i miljøstationen. Andet større affald (pap, gamle møbler, kasserede hårde hvidevarer, haveaffald m.m.) skal afleveres i miljøstationen ved Niebuhr Gades parkeringsplads,…

Private ejendele i opgangene

Til alle i Essex Park Taastrup Vedr.: Regler for private ejendele, oplag i trappe- opgange/rum og kælder gangarealer – jf. brandvedtægter. Private ejendele fjernes og der opkræves et gebyr på 650 Kr. til dækning af administration af ordningen. Der må ikke stå ting/effekter, så som legetøj, cykler, vasketøj, blomster, sko, hylder, barne- og klapvogne m.m.…

Husorden for Essex Park Taastrup

HUSORDEN 2017 for Essex Park Taastrup som vedtaget på generalforsamlingerne i 2017. 1. FORMÅL Denne husorden er fastsat med hjemmel i foreningens vedtægter. Husordenen har til formål at skabe ro og orden for beboerne samt sikre, at ejendommen og fællesarealerne holdes i pæn stand. Dermed undgår vi unødvendige udgifter til istandsættelse af de ting som…

Skralde poser & affalds skakter

Kære beboere i Essex Park Taastrup SKRALDEPOSER UDLEVERES EN GANG HVER ANDEN MÅNED! Ved brug af affaldsskakten/anlægget skal følgende retningslinjer overholdes: Brug de korrekte skraldeposer, (15 liter skaktposer som udleveres) Alt affald, også løse poser, SKAL pakkes i de korrekte affaldsposer Pap og reklamer må ikke tømmes i skakten Flasker, metalgenstande og andre effekter skal…

Solceller på tagene – ikke så svært

Når man alligevel skal igang med at renovere eller udskifte sit tag så er det helt oplagt at man ved samme lejlighed også får lagt solceller op. På samme måde som tagudskiftningen bør være anledning til at man får lagt 400 mm ekstra isolering i under taget. Det var et af de forhold der blev…