Håndværkerliste

Hermed gives en liste over håndværkere som kan benyttes, såfremt I som beboer ikke selv kender nogle håndværkere som I har tillid til. Vælges andre firmaer, så skal de være…

Skralde poser & affalds skakter

Kære beboere i Essex Park Taastrup SKRALDEPOSER UDLEVERES EN GANG HVER ANDEN MÅNED! Ved brug af affaldsskakten/anlægget skal følgende retningslinjer overholdes: Brug de korrekte skraldeposer, (15 liter skaktposer som udleveres)…