Varme

Varmesæsonen i Essex Park Taastrup er fra 1. oktober til 1.maj.

Dette betyder dog IKKE at der er lukket for centralvarmen i den mellemliggende periode – det skal du som beboer selv sørge for. Dette er en ændring i praksis fra før, men vores centralvarmeanlæg har ikke godt af at være lukket ned hele sommeren.

Varmeanlægget er styret af udetemperaturen, således at der ikke sendes varme ud i anlægget når udetemperaturen overstiger ca. 18 grader. Der er først fuld varme på anlægget ved ca. 10 grader.

Forsikring

Den samlede forening har tegnet en bygningsforsikring hos ALKA gældende fra 1. jan. 2015.

Den nye aftale er tegnet under policenummer: 1069858801

Via den lokale bestyrelse kan du få nærmere information om betingelser mv.

Husk at eget indbo ikke er dækket

Telefonnummer til ALKA – 70 12 14 16

Hent vores beboermappe (PDF 16MB)
Hermed gives en liste over håndværkere som kan benyttes, såfremt I som beboer ikke selv kender nogle håndværkere som I har tillid til.

Vælges andre firmaer, så skal de være autoriserede til EL- og VVS arbejder, overholde bygningsreglementet samt være underlagt byggegaranti ordningen.

Ændring af faste og skjulte installationer, samt ombygning, skal godkendes af bestyrelsen som anført i vores husorden. Se reference nederst.

Det er en god ide, at hente flere tilbud hjem inden arbejdet igangsættes.

Håndværkere som grundejerforeningen og flere beboere har haft gode erfaringer med, er opgjort på følgende liste.

FAG HÅNDVÆRKER – anbefalede TELEFON
Maler: J.P. Olsen Søn ApS – Kenneth Madsen 28 87 94 00
Brolægger: T.T. Anlægsgartneri ApS /terasse/have 23 32 98 95
Tømrer: MAV Entreprise ApS 40 73 36 02
VVS: Schultz & Co. VVS – Martin Mikkelsen 35 43 44 99
Snedker: Søren Pihl Scheef 31 24 22 11
Låsesmed: DK Låse Taastrup Hovedgade 43 52 99 66
EL: CB Elteknik 24 88 07 08
Glarmester C. J. Glas v/Allan 40 10 42 37
Rengøring Glad Gruppen 53 63 07 09
Vinduesvask Renzana 40 26 46 51
Vinduesvask Hansen og Søn polering 93 97 98 19
Gulvslibning Taastrup Gulvservice 20 68 19 28
Murer Gislinge Mureren 59 46 05 63
Vicevært Flemming / Glad Gruppen – flemming@glgr.dk 92 90 90 33

 

REFERENCE – HUSORDEN: pkt. VEDLIGEHOLDELSE OG OMFORANDRING:

Det er ikke tilladt at foretage udvendige ændringer på bebyggelsen.

Andelsboligforeningen: I henhold til vedtægternes § 10 Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte andelshaver at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen  i Andelsforeningen  Essex Park Taastrup på eget initiativ sørge for de nødvendige  tiltag  for  andelshavers  egen  regning. Al øvrig vedligeholdelse afholdes af Andelsboligforeningen via Ejerforeningen Essex Park  Taastrup  eller Grundejerforeningen Essex Park Taastrup – jf. disses vedtægter.

Jf. vedtægternes § 11 Forandringer, skal enhver forandring af boligen anmeldes for bestyrelsen. Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen orienteres, syne lejligheden og godkende salget inden lejligheden sættes til salg.

Ejerforeningen: I henhold til vedtægternes § 17 Individuel Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte ejer at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen på eget initiativ sørge for de nødvendige tiltag for ejers egen regning. Jf. vedtægternes § 16 Vedligeholdelse, må udvendig maling af døre, vinduer, vægge m.m. kun ske efter godkendelse af bestyrelsen.