Kære beboere i Essex Park Taastrup

SKRALDEPOSER UDLEVERES EN GANG HVER ANDEN MÅNED!

Ved brug af affaldsskakten/anlægget skal følgende retningslinjer overholdes:

  • Brug de korrekte skraldeposer, (15 liter skaktposer som udleveres)
  • Alt affald, også løse poser, SKAL pakkes i de korrekte affaldsposer
  • Pap og reklamer må ikke tømmes i skakten
  • Flasker, metalgenstande og andre effekter skal afleveres i miljøskuret
  • ALT AFFALD SKAL I LUKKEDE 15 LITERS POSER
  • Stueetagens beboere skal være særlig opmærksomme på, om skakten er stoppet
  • Vær opmærksom på om affaldsposerne falder frit og ubesværet ned i skakten
  • Høres der en susen ved skaktlugen, så er skakten sandsynligvis stoppet, og der må IKKE smides mere i skakten
  • Send en mail til etapens formand eller viceværten – hvis skakten konstateres stoppet. Du finder adressen på www.essexparktaastrup.dk

AFFALDSHÅNDTERING (Reference: Vores husorden)
”Affaldsskakterne må kun benyttes til affald, der er indpakket i 15 liter affaldsposer, skaktposer.

Husk at lukke skraldeposen inden den smides i affaldsskakten. Smid ikke pizzabakker eller andet større affald i skakten, da det stopper den automatiske udsugning og kræver dyr professionelt hjælp at fjerne. Smides der ukorrekte effekter i affaldsskater, så skakten stopper til, vil regningen for at bringe dette i orden blive tildelt synderen.”

VED GENTAGEN MISLIGEHOLDELSE AF AFFALDSHÅNDTERINGEN LUKKES SKAKTEN!

Viser det sig, at korrekt brug af skraldeanlægget ikke overholdes, bliver det, grundet for store reparations omkostninger, nødvendigt at lukke affaldssystemet permanent.

Bestyrelsen håber dog ikke, at det bliver nødvendigt at lukke skakterne, men opfordrer til at alle passer på ejendommen og de tekniske installationer.

Med venlig hilsen G/F Essex Park Taastrup