Til alle i Essex Park Taastrup

Vedr.: Regler for private ejendele, oplag i trappe- opgange/rum og kælder gangarealer – jf. brandvedtægter. Private ejendele fjernes og der opkræves et gebyr på 650 Kr. til dækning af administration af ordningen.

Der må ikke stå ting/effekter, så som legetøj, cykler, vasketøj, blomster, sko, hylder, barne- og klapvogne m.m. Trapperum/opgange er flugtveje. Bemærk venligst, at dette også er beskrevet i vores husorden.

Evt. enkelte barnevogne stillet under trappen er beboernes eget ansvar overfor brandmyndighederne.

Der bliver ikke gjort rent, når der står effekter i trappeopgange, hvor vi også skal tage hensyn til vores rengøringspersonale, så de ikke falder over sko m.m. Der må kun være en enkelt dørmåtte ved hver lejlighed.

Henstillede ting/effekter m.m. i trappeopgang og kælder-gangareal bliver fremover fjernet uden yderligere varsel – og opbevaret af viceværten i 1 måned, hvorefter effekterne bliver kasseret.

Du bliver under alle omstændigheder opkrævet 650 Kr. af Newsec/Datea – til dækning af ekstra udgifter ved viceværtens administration af dine ting.

Du kan få dine ejendele igen ved at kontakte viceværten – RN Ejendoms-service tlf. 27630613 på mandage kl. 09.00 – 10.00 eller ved at bruge kontaktformularen.

Kontakt os hvis du har nogle bemærkninger.

Med venlig hilsen, G/F Essex Park Taastrup