Høje-Taastrup Kommune er en af hovedstadsområdets største kommuner med gode trafikale forbindelser ad motorveje og med regionale tog, Intercity og S-tog. Der bor ca. 48.000 borgere i kommunen.

Høje-Taastrup er en kommune i udvikling. Indbyggertallet er stigende, og der er godt gang i boligbyggeriet.

Kommunen er en stor pendlerkommune med indpendling til de mange arbejdspladser i kommunen. Der er vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder, der giver overskud. Omkring 16.000 mennesker pendler hver dag til arbejde i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen rummer store virksomheder indenfor bl.a. IT og service, logistik og transport, samt regional detailhandel. Samtidig findes der også mange små og mellemstore håndværks- og produktions-virksomheder.

I kommunen ligger vidensstærke virksomheder og institutioner, bl.a. Teknologisk Institut, og der er et stort potentiale for virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi i kommunen.

Høje-Taastrup Kommune står for professionel og effektiv løsning af de kommunale opgaver. Målet er helhedsorienteret borgerservice, der baseret på åbenhed, respekt og forståelse for andre sociale og kulturelle baggrunde end ens egen.