Private ejendele i opgangene

Til alle i Essex Park Taastrup Vedr.: Regler for private ejendele, oplag i trappe- opgange/rum og kælder gangarealer – jf. brandvedtægter. Private ejendele fjernes og der opkræves et gebyr på…

Læs mere

Skralde poser & affalds skakter

Kære beboere i Essex Park Taastrup SKRALDEPOSER UDLEVERES EN GANG HVER ANDEN MÅNED! Ved brug af affaldsskakten/anlægget skal følgende retningslinjer overholdes: Brug de korrekte skraldeposer, (15 liter skaktposer som udleveres)…

Læs mere