Hermed gives en liste over håndværkere som kan benyttes, såfremt I som beboer ikke selv kender nogle håndværkere som I har tillid til.

Vælges andre firmaer, så skal de være autoriserede til EL- og VVS arbejder, overholde

bygningsreglementet samt være underlagt byggegaranti ordningen. Ændring af faste og skjulte installationer, samt ombygning, skal godkendes af bestyrelsen som anført i vores husorden. Se reference nederst.

Det er en god ide, at hente flere tilbud hjem inden arbejdet igangsættes. Håndværkere som grundejerforeningen og flere beboere har haft gode erfaringer med er opgjort på følgende liste.

FAG HÅNDVÆRKER – anbefalede TELEFON
Maler: Jacques Elmlund 28880138
Brolægger: T.T. Anlægsgartneri ApS /terasse/have 23329895
Tømrer: Bang’s Byg / Peter Bang 25216888
VVS: SP. VVS & BLIK Simon Petersen 31366607
VVS: Ekspres VVS Roskilde Per Johansen 50520581
Snedker: Søren Pihl Scheef 31242211
Låsesmed: DK Låse 43529966
EL: Boris El 43990235
EL: Severin Hansens Eftf. ApS Henrik Jensen 53552981
GLARMESTER C. J. Glas v/Allan 40104237
Rengøring RN ejendomsservice 27630613
Vinduesvask Renzana 40264651
Vinduesvask Hansen og Søn polering 93979819
Gulvslibning Gulvfirma Søren Johansen 40556540

 

REFERENCE – HUSORDEN: pkt. VEDLIGEHOLDELSE OG OMFORANDRING:

Det er ikke tilladt at foretage udvendige ændringer på bebyggelsen.

Andelsboligforeningen: I henhold til vedtægternes § 10 Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte andelshaver at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen  i Andelsforeningen  Essex Park Taastrup på eget initiativ sørge for de nødvendige  tiltag  for  andelshavers  egen  regning. Al øvrig vedligeholdelse afholdes af Andelsboligforeningen via Ejerforeningen Essex Park  Taastrup  eller Grundejerforeningen Essex Park Taastrup – jf. disses vedtægter.

Jf. vedtægternes § 11 Forandringer, skal enhver forandring af boligen anmeldes for bestyrelsen. Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen orienteres, syne lejligheden og godkende salget inden lejligheden sættes til salg.

Ejerforeningen: I henhold til vedtægternes § 17 Individuel Vedligeholdelse, påhviler det den enkelte ejer at sørge for al indvendig vedligeholdelse. Ved forsømmelse af denne pligt kan bestyrelsen på eget initiativ sørge for de nødvendige tiltag for ejers egen regning. Jf. vedtægternes § 16 Vedligeholdelse, må udvendig maling af døre, vinduer, vægge m.m. kun ske efter godkendelse af bestyrelsen.